Syv elevhold er startet op på en Flex Uddannelse

Den 6. august startede Flex Uddannelsen op i Aarhus, Esbjerg og København. Den første uge er introuge, hvor eleverne møder de andre elever, deres faglærer og vejleder. Eleverne bliver introduceret til uddannelsen, og sammen med deres eget hold er de på besøg på den virksomhed, hvor den faglige undervisning påbegynder i praksis ugen efter.

Det var en varm sommeruge og mange nye indtryk, som øgede spændingen i forhold til at komme i gang med den faglige undervisning.

Der var også afsat tid til fælles ture på tværs af de enkelte uddannelseshold, så eleverne  lærer hinanden at kende på tværs af de faglige uddannelser. Undervejs i uddannelsen vil der fortsat være arrangementer, så eleverne får mulighed for at blive en del af et større elevfællesskab.

Tid til at lære hinanden at kende på tværs af uddannelser
Fælles tur til Kastrup Lufthavn, hvor grøn service uddannelsen ligger