Lagermedarbejder

Uddannelsen til lagermedarbejder foregår det første år på uddannelsen på Salling Groups store lager i Årslev.

Det andet år er der praktikker på andre lager, der matcher elevens ønsker om en fremtidig arbejdsplads.

Uddannelsen indholder følgende kompetenceområder:

  • Varemodtagelse og vareforsendelse
  • Vareekspedition og kundebetjening
  • Arbejdsredskaber
  • Emballagehåndtering
  • Arbejdspladskultur
  • Sikkerhed, ergonomi og arbejdsmiljø

Uddannelsen til lagermedarbejder er rettet mod ansættelse på lager indenfor detailhandel.

Uddannelsen foregår gennem deltagelse i praksis 20 timer om ugen og 5 timers teori, hvor eleverne også forbereder sig, bearbejder og evaluerer.

Eleven har tilknyttet en vejleder, der støtter både faglærer og elev i de forhold, der skal fungerer for at fremme elevens progression i uddannelsen.

Der er fire formelle evalueringer og tre semesterprøver i uddannelsesforløbet, hvor det vurderes hvilke læringsmål eleven har nået, og det aftales, hvad elev og faglærere eller andre skal gøre, for at eleven kan nå uddannelsens kompetencemål.

Uddannelsen afsluttes med bedømmelse, med en censor fra en erhvervsskole. Når eleven har nået uddannelsens kompetencemål udstedes et uddannelsesbevis.  

Mikkel kører med TV-fladskærme