Grøn Servicemedarbejder

Uddannelse til grøn servicemedarbejder ligger det første år hos Markservice, der vedligeholder alle udearealer i Kastrup Lufthavn. Her undervises eleven af en fast faglærer, der indgår i dagligdagen hos Markeservice sammen med et hold elever.

Det andet år er der praktik på små hold eller individuelt hos andre virksomheder, der matcher elevens ønsker om en fremtidig arbejdsplads.

Uddannelsen indeholder følgende kompetenceområder:

  • Klippe og pleje af hæk
  • Klippe og pleje af græsareal
  • Renhold af udearealer. Særlig vigtigt på lufthavnens område pga. flysikkerhed.
  • Maskiner, redskaber og materialer til brug ved praktisk arbejde
  • Vinterberedskab
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Arbejdspladskendskab

Uddannelsen til grøn servicemedarbejder er rettet mod ansættelse i hos gartnere og entrepnører der vedligeholder udearealer - fx i boligområder, udendørs forlystelsesområder, parker, kirkegårde m.v. 

Uddannelsen foregår gennem deltagelse i praksis 20 timer om ugen og 5 timers teori, hvor eleverne også forbereder sig, bearbejder og evaluerer.

Eleven har tilknyttet en vejleder, der støtter både faglærer og elev i de forhold, der skal fungerer for at fremme elevens progression i uddannelsen.

Der er fire formelle evalueringer og tre semesterprøver i uddannelsesforløbet, hvor det vurderes hvilke læringsmål eleven har nået, og det aftales, hvad elev og faglærere eller andre skal gøre, for at eleven kan nå uddannelsens kompetencemål.

Uddannelsen afsluttes med bedømmelse, med en censor fra en erhvervsskole. Når eleven har nået uddannelsens kompetencemål udstedes et uddannelsesbevis.

Det sidste halve år af uddannelsen er der et tæt samarbejde mellem den unge, vejlederen og jobcentret med henblik på inden uddannelsens afslutning at få afklaret omfanget af timer den unge kan arbejde, så den unge kan gå direkte videre i beskæftigelse - evt. i fleksjob - efter endt uddannelse.

Så er der gang i rensning af hæk efter en tør sommer