Gastromedarbejder

Uddannelse til gastromedarbejder ligger det første år i Glad Mad køkkener - dvs. både kantiner og cafe´er. Her undervises eleven af en fast faglærer, der indgår i køkkenets dagligdag sammen med et hold elever.

Det andet år er der praktik på små hold eller individuelt i andre køkkener, der matcher elevens ønsker om en fremtidig arbejdsplads.

Uddannelsen indeholder følgende kompetenceområder:

  • Gastronomi - herunder sensorik og kvalitet
  • Hygiejne og egenkontrol - herunder produktion og opbevaring af fødevarer samt rengøring
  • Bagning - herunder grundtilberedningsmetoder og produkter indenfor brød og bagning
  • Gæstebetjening - herunder forskellige servicesituationer indenfor kantine og cafe´
  • Opskrifter - herunder måleneheder og køkkenredskaber
  • Arbejdspladskendskab - herunder kommunikation og samarbejde

Uddannelsen til gastromedarbejder er rettet mod ansættelse i kantiner, køkkener og cafe´er på virksomheder eller større institutioner som fx. plejehjem, hospitaler m.v. 

Uddannelsen foregår gennem deltagelse i praksis 20 timer om ugen og 5 timers teori, hvor eleverne også forbereder sig, bearbejder og evaluerer.

Eleven har tilknyttet en vejleder, der støtter både faglærer og elev i de forhold, der skal fungerer for at fremme elevens progression i uddannelsen.

Der er fire formelle evalueringer og tre semesterprøver i uddannelsesforløbet, hvor det vurderes hvilke læringsmål eleven har nået, og det aftales, hvad elev og faglærere eller andre skal gøre, for at eleven kan nå uddannelsens kompetencemål.

Uddannelsen afsluttes med bedømmelse, med en censor fra en erhvervsskole. Når eleven har nået uddannelsens kompetencemål udstedes et uddannelsesbevis.

Eleverne kommer også på faglige ture - her under temaet fra jord til bord