Detailmedarbejder

Uddannelse til detailmedarbejder ligger det første år i Bilka i Tilst.

Det andet år er der praktik på små hold eller individuelt i en anden butik, der matcher elevens ønsker om en fremtidig arbejdsplads.

Uddannelsen indeholder følgende kompetenceområder:

  • Sortiment og butiksindsretning
  • Vareopfyldning og kvalitetssikring
  • Kundeservice, nonverbal- og verbal kommunikation
  • Salgsklar butik
  • Emballagehåndtering
  • Butiksdrift og vareflow
  • Virksomheds- og arbejdspladskultur
  • Arbejdsmarked og arbejdsmiljø

Uddannelsen til detailmedarbejder er rettet mod ansættelse i detailkæder og butikker.

Uddannelsen foregår gennem deltagelse i praksis 20 timer om ugen og 5 timers teori, hvor eleverne også forbereder sig, bearbejder og evaluerer.

Eleven har tilknyttet en vejleder, der støtter både faglærer og elev i de forhold, der skal fungerer for at fremme elevens progression i uddannelsen.

Der er fire formelle evalueringer og tre semesterprøver i uddannelsesforløbet, hvor det vurderes hvilke læringsmål eleven har nået, og det aftales, hvad elev og faglærere eller andre skal gøre, for at eleven kan nå uddannelsens kompetencemål.

Uddannelsen afsluttes med bedømmelse, med en censor fra en erhvervsskole. Når eleven har nået uddannelsens kompetencemål udstedes et uddannelsesbevis.  

Asbjørn og Adina er startet Flex Uddannelse, mens Bilka fejrer fødselsdag