Glad Fonden søsætter i samarbejde med virksomheder og kommuner et ambitiøst uddannelsesprojekt, der tilbyder en 2-årig erhvervsrettet uddannelse til 100 unge.

Flex Uddannelsen er målrettet unge mellem 18-30 år, der har afsluttet en STU og gerne vil have mere uddannelse, så de får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Den 6. august startede Flex Uddannelsen op i Aarhus, Esbjerg og København. Den første uge er introuge, hvor eleverne møder de andre elever, deres faglærer og vejleder. Eleverne bliver introduceret til uddannelsen, og sammen med deres eget hold er de på besøg på den virksomhed, hvor den faglige undervisning påbegynder i praksis ugen efter.

Det var en varm sommeruge og mange nye indtryk, som øgede spændingen i forhold til at komme i gang med den faglige undervisning.